स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

विभिन्न बोटविरुवाको संरक्षणको लागि सन्दकपुर गाउँपालिकाले स्थापना गरिएको नर्सरी