स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

संविधान दिवस २०७५को उपलक्ष्मा गरिएको माईपोखरी सरसफाई कार्यक्रम