स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

सन्दकपुर गाउँपालिकामा एस इ इ परिक्षामा उत्कृष्ट ग्रेड ल्याउन सफल छात्राको सम्मान