स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

मनोज कुमार धुरझार

ईमेल: 
manojdhurjhar@gmail.com
फोन: 
9842627753
Section: 
स्वास्थ्य शाखा