स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

ग्यालरी

मिति: 08/30/2017 - 14:05
सन्दकपुर गाउपलिकाको नक्सा