स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

वार्ड नं १

वडा अध्यक्ष - नन्द कुमार राई

फोन नं - ९८०१४५१७४४

वडा सचिव - रमेश बुढाथोकि

फोन नं - ९८४२६२७०५८ /९८२४००२९४५

सामाजिक परिचालक - तारा माया गुरुङ

फोन नं - ९८०३३३३९८०