स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

वार्ड नं ३

वडा अध्यक्ष - कृष्ण प्रसाद  पाठक

फोन नं -  ९८०१४५१७४६

वडा सचिव - सुवास दहाल

फोन नं -  ९८५२६८०६१७

कार्यलय सहयोगि - सोम ब गुरुङ

फोन नं -  ९८१५९६१९३६