स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

वार्ड नं ५

वडा अध्यक्ष - जित बहादुर साँवा

फोन नं -  ९८०१४५१७४८

वडा सचिव - महेश दहाल

फोन नं -  ९८१५९२५३५२/९८६९२३५१२४

सामाजिक परिचालक - संगिता खाम्दाक

फोन नं -  ९८१४९७९७७७