स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

वार्ड नं ४

वडा अध्यक्ष - वर्तमान गुरुङ

फोन नं - ९८०१४५१७४७

वडा सचिव - विष्णु प्रसाद भट्टराई

फोन नं -  ९८४२६२७४३०

सामाजिक परिचालक - सृजना गुरुङ 

फोन नं - ९८१५००१०५१