स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

वार्ड नं २

वडा अध्यक्ष - गिरिराज खनाल

फोन नं -  ९८१४०५६९७८

वडा सचिव - देवि प्रसाद खनाल

फोन नं - ९८४२६५६१०८/९८१६०६५९४०

सामाजिक परिचालक - गितामाया गुरुङ 

फोन नं - ९८१७०९२८६९

कार्यलय सहयोगि - खड्ग ब गुरुङ

फोन नं - ९८१६०४९२४२