स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

सन्दकपुर गाउँपालिकाको वेवसाइट हजुरहरुलाई कस्तो लाग्यो ?