FAQs Complain Problems

राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी सूचना

सबै नागरिकले समाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण लागायतका सेवा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भएकोले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्न बृद्ध, वृद्धा, अशक्त, अपांग, महिला लगायतका सेवाग्राहीहरुले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले मिति २०८१/०३/१० गते राजपत्रमा प्रकाशीत सूचना अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम २०८१/०९/३० सम्म गरिसक्न अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: