FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

तुला राम गुरुङ्ग
अध्यक्ष
फोन नं: ९८१५९५६९०२
हरि बहादुर लुङ्गेली
उपाध्यक्ष
फोन नं: ९८१७०८५५०८
सदस्य
कार्यपालिका सदस्य
कार्यपालिका सदस्य
सदस्य
कार्यपालिका सदस्य
कार्यपालिका सदस्य