FAQs Complain Problems

Red Panda

Read More

Todke Waterfall

Read More

Sunrise from Sandakpur

Read More

Most potential destination award

Read More

Prime Minister's Employment Program

Read More

Prime Minister's Employment Program

Read More

उत्कृष्ठ कर्मचारी सम्मान कार्यक्रममा अध्यक्ष श्री उदय बहादुर राई र प्र.प्र.अ श्री महेश राईद्धारा श्री महेश दहाल सम्मानित भएको ।

Read More

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- योजना
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

उपभोक्ता समिति गठनको कागजात, वडा सिफारिस, प्राविधिक इस्टमेट ,उपभोक्ता समितिको नागरिकताको फोटोकपी, निवेदन

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन वा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ
सेवा दिने कार्यालयः- सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- व्यवसायको पुंजि हेरेर
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकता,धनिपुर्जा,निवेदन

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारीः- लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ र सम्बन्धित वडा सचिवहरु
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय वा सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- 200
आवश्यक कागजातहरुः-

नागरिकताको फोटोकपी र अन्य सिफारिस सम्बन्धि आवश्यक कागजातहरु ।

जानकारी