FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचनाको हक सम्बन्धि प्रकाशन २०८० माघबाट चैत्र मसान्तसम्मको ८०/८१ 04/28/2024 - 17:33 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण ८०/८१ 01/21/2024 - 12:59 PDF icon दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८० ८०/८१ 11/01/2023 - 15:01 PDF icon प्रथम त्रैमासिक प्रगति विवरण २०८०
२०७९-०८० चौथो तथा अन्तिम त्रैमासिक(स्वत प्रकाशन) ८०/८१ 08/06/2023 - 12:51 PDF icon २०७९-०८० चौथो तथा अन्तिम त्रैमासिक(स्वत प्रकाशन)
तेस्रो त्रैमासिक विवरण (स्वत: प्रकाशन) २०७९/०८० ७९-८० 04/21/2023 - 13:34 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक विवरण (स्वत: प्रकाशन) २०७९/०८०
प्रथम त्रैमासिक २०७९ ७९-८० 11/03/2022 - 11:07 PDF icon प्रथम त्रैमासिक २०७९
चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण ७९-८० 07/22/2022 - 14:24 PDF icon चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरण
तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०७९ ७७/७८ 04/21/2022 - 17:10 PDF icon तेस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण २०७९
आ.व. २०७८/७९ को (स्वत: प्रकाशन) दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण ७७/७८ 01/31/2022 - 12:48 PDF icon आ.व. २०७८/७९ को (स्वत: प्रकाशन) दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरण
आ.व ०७८/७९ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन । ७९-८० 10/29/2021 - 12:24 PDF icon प्रथम त्रैमासिक प्रगति.pdf

Pages