FAQs Complain Problems

सिफारिस सम्बन्धमा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
तुरुन्तै
जिम्मेवार अधिकारी: 
लक्ष्मी प्रसाद श्रेष्ठ र सम्बन्धित वडा सचिवहरु
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय वा सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
200
आवश्यक कागजातहरु: 

नागरिकताको फोटोकपी र अन्य सिफारिस सम्बन्धि आवश्यक कागजातहरु ।

प्रक्रिया: 

वडा कार्यालय वा गाउँपालिकामा आवश्यक कागजात लिइ सम्बन्धित व्यक्ति सम्बन्धित सिफारिसको लागि निवेदन लेखेर उपस्थित हुने ।