FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मजदुर कार्यविधि ७६/७७ 06/15/2020 - 13:36 PDF icon मजदुर कार्यविधि .pdf
भकारो सुधार कार्यविधि ७६/७७ 06/15/2020 - 13:35 PDF icon भकारो सुधार कार्यविधि.pdf
जलस्रोत कार्यविधि ७६/७७ 06/15/2020 - 13:34 PDF icon जलस्रोत कार्यविधि.pdf
घर बहालकर कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 06/15/2020 - 13:34 PDF icon घर बहालकर कार्यविधि २०७६ .pdf
गाउँ युवा परिषद् सञ्चालन कार्यविधि१ ७६/७७ 06/15/2020 - 13:33 PDF icon गाउँ युवा परिषद् सञ्चालन कार्यविधि१.pdf
खेलकुद निर्देशिका ७६/७७ 06/15/2020 - 13:32 PDF icon खेलकुद निर्देशिका .pdf
केाभिड_19-रोकथाम-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि ७६/७७ 06/15/2020 - 13:32 PDF icon केाभिड_19-रोकथाम-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि.pdf
कर तथा गैरकर राजश्व लगाउन र उठाउने कानुन ७६/७७ 06/15/2020 - 13:30 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व लगाउन र उठाउने कानुन.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 06/15/2020 - 13:01 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 06/15/2020 - 12:59 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages