FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिको कार्यविधि ७५/७६ 09/20/2018 - 16:14 PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधि.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:14 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:13 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:12 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:11 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना ७४/७५ 02/20/2018 - 11:47 PDF icon १३ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना .pdf
एफ. एम रेडियो व्यबस्थापन तथा संचालन नियमावली ७४/७५ 02/20/2018 - 11:46 PDF icon एफ. एम रेडियो व्यबस्थापन तथा संचालन नियमावली.pdf
शैक्षिक नियमावली ७४/७५ 02/20/2018 - 11:43 PDF icon शैक्षिक नियमावली.pdf
अधिकारको प्रमाणीकरण ७४/७५ 02/20/2018 - 11:40 PDF icon ६‍‍‍ अधिकारको प्रमाणीकरण.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 11:39 PDF icon ५. गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages