FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जनप्रतिनिधि आचारसंहिता ७४/७५ 02/20/2018 - 11:34 PDF icon ३ आचारसंहिता जनप्रतिनिधि.pdf
कृषि ब्यबसाय पदोन्नती ऐन, २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 11:30 PDF icon 6.Agriculture business promotion act, 2074 (Model).pdf
गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 11:34 PDF icon 5. गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 02/07/2018 - 11:33 PDF icon २. गाउँको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 02/05/2018 - 14:23 PDF icon ७ स्थानीय तह सहकारी ऐन Final 2074.06.09.pdf
स्थानीय तहको बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 02/05/2018 - 13:50 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७४.pdf

Pages