FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एफ. एम रेडियो व्यबस्थापन तथा संचालन नियमावली ७४/७५ 02/20/2018 - 11:46 PDF icon एफ. एम रेडियो व्यबस्थापन तथा संचालन नियमावली.pdf
शैक्षिक नियमावली ७४/७५ 02/20/2018 - 11:43 PDF icon शैक्षिक नियमावली.pdf
अधिकारको प्रमाणीकरण ७४/७५ 02/20/2018 - 11:40 PDF icon ६‍‍‍ अधिकारको प्रमाणीकरण.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 11:39 PDF icon ५. गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना) ७४/७५ 02/20/2018 - 11:39 PDF icon ४. गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ (नमूना).pdf
स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया दिग्दर्शन २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 11:38 PDF icon ३ स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया दिग्दर्शन २०७४.pdf
गाउँ- कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 11:37 PDF icon २. गाउँ- कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) (1) ७४/७५ 02/20/2018 - 11:35 PDF icon १. गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ (नमूना) (1).pdf
जनप्रतिनिधि आचारसंहिता ७४/७५ 02/20/2018 - 11:34 PDF icon ३ आचारसंहिता जनप्रतिनिधि.pdf
कृषि ब्यबसाय पदोन्नती ऐन, २०७४ ७४/७५ 02/20/2018 - 11:30 PDF icon 6.Agriculture business promotion act, 2074 (Model).pdf

Pages