FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 06/15/2020 - 12:58 PDF icon मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७४.pdf
बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि ७५/७६ 06/15/2020 - 12:56 PDF icon बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि ७५/७६ 06/15/2020 - 12:56 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि.pdf
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:17 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि ७५/७६ 09/20/2018 - 16:14 PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधि.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:14 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:13 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:12 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:11 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना ७४/७५ 02/20/2018 - 11:47 PDF icon १३ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन प्रस्तावना .pdf

Pages