FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
केाभिड_19-रोकथाम-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि ७६/७७ 06/15/2020 - 13:32 PDF icon केाभिड_19-रोकथाम-कोष-सञ्चालन-कार्यविधि.pdf
कर तथा गैरकर राजश्व लगाउन र उठाउने कानुन ७६/७७ 06/15/2020 - 13:30 PDF icon कर तथा गैरकर राजश्व लगाउन र उठाउने कानुन.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ७५/७६ 06/15/2020 - 13:01 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf
स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 06/15/2020 - 12:59 PDF icon स्थानिय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/15/2020 - 12:58 PDF icon मेलमिलाप कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि ७५/७६ 06/15/2020 - 12:56 PDF icon बालअधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि.pdf
सन्दकपुर गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७८ ७७/७८ 06/15/2020 - 12:56 PDF icon सन्दकपुर गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७८
अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:17 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ऐन, २०७५.pdf
न्यायिक समितिको कार्यविधि ७५/७६ 09/20/2018 - 16:14 PDF icon न्यायिक समितिको कार्यविधि.pdf
गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 16:14 PDF icon गाउँ_नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन.pdf

Pages